Adéla Paříková

Bachelor's thesis

Nová metoda vícekriteriálního hodnocení variant

New method of multi-criteria assessment analysis
Abstract:
V této práci představím jednu z nových metod teorie rozhodování. Jedná se o diskrétní metodu řadící se do skupiny metod minimalizujících vzdálenost od ideální varianty. Nový algoritmus nabízí hodnocení variant nejen podle důležitosti hodnot kritérií ale i podle důležitosti rozdílu mezi jednotlivými hodnocenými variantami. Postup pracuje na základě generování všech hypotetických variant, které lze vytvořit …more
Abstract:
In this paper I will introduce one of new methods in the field of decision making theory. It is a discrete method from the group of methods, which minimize the distance from the ideal alternative. The new algorithm not only offers an assessment of the alternatives by the importance of the criteria values, but also by the importance of the difference between the evaluated options. The procedure works …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Petr Fiala
  • Reader: Jana Sekničková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/64572