Bc. Rudolf Hanusek

Diplomová práce

Typologie spotřebitelů a využití jejich psychologických charakteristik v marketingové praxi

Typology of consumers and use their psychological characteristics in marketing practice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem využití typologie spotřebitelů a jejich psychologických charakteristik v marketingové praxi. Hlavním cílem závěrečné práce je nalezení průniku tradičně využívané segmentace trhu a psychologické typologie spotřebitelů jako nástroje, který umožní zvýšit zisk firmy. Ambicí autora je zjistit jakým způsobem by skrze psychologické typologie osobnosti a jejich psychologické …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic “Typology of consumers and use of their psychological characteristics in marketing practice. The main goal of the final thesis is to find penetration of traditionally used segmentation of the market and psychological typology of consumers as a tool that will increase the profit of the company. The ambition of the author is to find out how the psychological typology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní