Eva Havlíčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Obchodní rejstřík

Anotace:
Absolventská práce pojednává o jednom ze zásadních témat současného obchodního práva, kterým je obchodní rejstřík. Cílem této absolventské práce je seznámení se s problematikou obchodního rejstříku. První kapitola přibližuje historii obchodního rejstříku a jeho vývoj. Ve druhé kapitole je zahrnuta jeho současná právní úprava. Ve třetí kapitole je přiblížen jeho účel a význam. Čtvrtá kapitola se věnuje …více
Abstract:
The graduate thesis deals with one of the fundamental issues of current business law, which is the business register. The aim of this graduate thesis is to get acquainted with the issue of the business register. The first chapter describes the history of the business register and its development. The second chapter includes its current legislation. The third chapter describes its purpose and meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným