Bc. Kateřina Vaníková

Diplomová práce

Návrh a implementace vícerozměrného systému měření a řízení výkonnosti

Design and implementation of multidimensional performance measurement system
Anotace:
Cílem práce je navržení a implementace modelu Balanced Scorecard ve vybrané energetické společnosti. Jako podklad pro zpracování práce bylo využito rešerše odborné literatury, analýzy, logické indukce a kvalitativního výzkumu.
Abstract:
The aim of the thesis is to design and implement the Balanced Scorecard model in a selected energy company. The literature for analysis, analysis, logical induction and qualitative research was used as the basic for the work.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní