Bc. Monika Horčíková

Diplomová práce

Kreativita v reklamě. Jak oslovit spotřebitele a poskytnout mu zkušenost

Creativity in advertising. How to reach consumers and provide them with experience
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Kreativita v reklamě. Jak oslovit spotřebitele a poskytnout mu zkušenost“ je popis aktivit, které přinášejí způsob, jakým se mohou organizace odlišovat od konkurence a realizovat své obchodně marketingové cíle, tedy získávat a budovat dlouhodobý vztah se zákazníky. V teoretické části jsou charakterizována odborná východiska proměny současného marketingu a řízení vztahů se …více
Abstract:
Abstract The subject of thesis „Creativity in advertising. How to reach consumers and provide them with experience.“ is a description of activities which bring the way organizations can differentiate fro the competition to realize their business marketing purpose, namely to acquire to build long- term relationship with customers. In the theoretical part are characterized professional bases transformations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace