Mgr. Jan Kucin

Bakalářská práce

Prevence zranění horní končetiny u hráčů baseballu

Prevention of upper limb injury of baseball players
Anotace:
Bakalářská práce podává ucelené informace o mechanismu hodu, zapojených strukturách pohybového aparátu, zraněních z házení vznikajících, a prevenci těchto zranění.
Abstract:
The Bachelor thesis provides comlex view of throwing mechanism, involved structures of musculoskeletar system, throwing injuries and prevention of these injuries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit