Bc. Jindřich Polonyi

Bakalářská práce

Marketing a volební kampaně politických stran a hnutí ve Vrchlabí

Marketing and election campaigns of political parties and movements in Vrchlabí
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá politickým marketingem a volebními kampaněmi vybraného politického subjektu na komunální úrovni a toto téma práce bylo vybráno z důvodu aktuálnosti konkrétní problematiky. Teoretická část práce je zaměřena na celosvětový politický marketing a volební kampaně, prostřednictvím kterých politické subjekty oslovují své voliče. Jsou zde zmíněny strategické nástroje a taktiky politického …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with political marketing and the electoral campaigns of the selected political body at the municipal level and this theme was chosen because of the timeliness of a particular issue. The theoretical part of the thesis is focused on the global political marketing and the election campaign, through which the political entities reach out to their constituencies. Here are mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace