Bc. Dominika Cimrová

Bakalářská práce

Politický marketing a volební kampaně v ČR

Political marketing and election campaigns in Czech Republic
Anotace:
Bakalářské práce na téma Politický marketing a volební kampaně v ČR se zabývá definicí marketingových postupů, jejich implementací do volebních kampaní politických subjektů a vývojem politického marketingu a volebních kampaní. V teoretické části je popsána volební strategie a rozšířený marketingový mix politického marketingu. Praktická část vyhodnocuje první přímé prezidentské volební kampaně v roce …více
Abstract:
The bachelor thesis named Political marketing and election campaigns in Czech republic deals with the definition of marketing techniques, their implementation in the election campaigns of political entities and the development of political marketing and electoral campaigns. The theoretical part describes the electoral strategy and extended marketing mix of political marketing. The practical part evaluates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní