Theses 

Stres u žáků 2. stupně základní školy a jejich způsoby vyrovnávání se se stresem. – Bc. Kateřina Veverková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Veverková

Diplomová práce

Stres u žáků 2. stupně základní školy a jejich způsoby vyrovnávání se se stresem.

Stress amongst the second grade pupils of the elementary school, and their ways of coping with it.

Anotace: Tato práce je zaměřená na problematiku stresu. Dozvíme se v ní, co to je stres, jaké jsou jeho příčiny, jak se projevuje a jaký má dopad na lidský organismus. Také se zde dočteme o copingových strategiích, dozvíme se bližší informace o relaxaci a ukážeme si vybrané relaxační techniky. V práci jsou také popsané vybrané terapie s relaxačním účinkem, jako je arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně–pohybová terapie, avšak nechybí ani méně známé formy expresivních terapií, mezi které řadíme biblioterapii, fototerapii (terapii fotografií), poetoterapii, skazkoterapii a teatroterapii. Práce se také zabývá vzděláváním žáků na základních školách a zpracováním problematiky stresu ve vzdělávacích oblastech. Výzkumná část práce je zaměřená na způsoby vyrovnávání se se stresem u žáků na 2. stupni základní školy.

Abstract: This thesis is focused on the issue of stress. It covers what the stress is, what its causes are, how it manifests and what impact it has on the human body. There are also coping strategies included with more information about relaxation and a few selected therapies with relaxation effect. Few selected therapies with relaxation effect are described, such as art therapy, drama therapy, music therapy and dance-movement therapy, but also less known forms of expressive therapies, which include bibliotherapy, phototherapy, poetotherapy, skazkotherapy and teatrotherapy. The thesis also deals with the education of pupils at elementary schools and the processing of stress issues in educational areas. The research part of the thesis is focused on different ways of coping with stress for pupils in the 2nd grade of elementary school.

Klíčová slova: Stres, copingové strategie, relaxace, jóga, meditace, masáže, automasáže, autogenní trénink, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie, stress, coping strategies, relaxation, yoga, meditation, massages, self-massages, autogenic training, art therapy, drama therapy, music therapy, dance-movement therapy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Slaný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz