Jakub Přidálek

Bakalářská práce

Informovanost občanů o možnosti využívání zdravotní dopravní služby

Awareness of the citizen about the possibility of using the health transport service.
Anotace:
Práce se zabývá dostupností informací ohledně zdravotní dopravní služby. Obecném povědomí o zdravotní dopravní službě. Dále podchycuje základní informace ohledně zneužívání zdravotní záchranné služby. Informovaností občanů ohledně zdravotní dopravní služby. Nahlíží na zneužívání a nadužívání zdravotní záchranné služby.
Abstract:
This thesis focuses on the availability of patient transport services and the general awareness of patient transport services. It also captures basic information about emergency medical services abuse, as well as the knowledge of the public about patient transport services. It looks at the abuse and overuse of emergency medical services.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Liana Greiffeneggová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta