Barbora Dvořáková

Bakalářská práce

Marketingová strategie pro kino Aero

Marketing strategy for the Aero Cinema
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingem v oblasti služeb, konkrétně na příkladu pražského artového kina Aero. Hlavním cílem této práce je návrh na vylepšení stávající marketingové strategie kina. Praktická část práce představuje kino Aero, jeho historii, marketingový mix a SWOT analýzu jeho současné situace. Na základě profilu typického zákazníka, identifikovaného pomocí dotazníkového šetření, jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with marketing in the field of services, namely in a case of the Prague art Aero Cinema. The main goal of this thesis is to suggest an improvement of the current marketing strategy of the cinema. The practical part of the thesis presents the Aero Cinema, its history, marketing mix and SWOT analysis. Possible improvements of current marketing strategy are suggested on the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41383