Veronika Dusková

Bakalářská práce

Kvalita života seniorů v pobytových sociálních službách na příkladu vybraného zařízení pobytových sociálních služeb

The quality of life of seniors in facilities specialized in stay-in social services shown on an example of chosen facility providing stay-in social services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou života seniorů v pobytových sociálních službách na příkladu vybraného zařízení pobytových sociálních služeb. Teoretická část seznamuje se základní terminologií pojmů stáří a stárnutí včetně změn, jež stáří doprovází. Zaměřuje se na současný systém zdravotní a sociální péče o seniory poskytované v ČR. Věnuje se fenoménu kvality života seniorů a mimo jiné také uvádí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the quality of life of seniors in residential social services shown on the example of a chosen facility of residential social services. The theoretical part introduces the basic terminology of the concepts of old age and ageing, including the changes that accompany the old age. It focuses on the current system of health and social care for the elderly provided in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/l5bxo/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě