Jitka KODYŠOVÁ

Diplomová práce

Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ

The Individual education plan for the Czech language at primary school
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ. Cílem je analyzovat a vyhodnotit dané individuální vzdělávací plány a následně je doplnit o vhodná podpůrná opatření pro vyučovací předmět Český jazyk.
Abstract:
This thesis deals with the issue of the Individual Learning Plan for Czech Language in Primary Education. The main aim is to analyse five plans, to find out quality and efficiency of these documents and to evaluate mentioned supporting measures. The theoretical background discusses knowledge concerning contemporary education concept, education of pupils with the special educational needs, supporting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KODYŠOVÁ, Jitka. Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy