Theses 

Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ – Jitka KODYŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jitka KODYŠOVÁ

Diplomová práce

Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ

The Individual education plan for the Czech language at primary school

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ. Cílem je analyzovat a vyhodnotit dané individuální vzdělávací plány a následně je doplnit o vhodná podpůrná opatření pro vyučovací předmět Český jazyk.

Abstract: This thesis deals with the issue of the Individual Learning Plan for Czech Language in Primary Education. The main aim is to analyse five plans, to find out quality and efficiency of these documents and to evaluate mentioned supporting measures. The theoretical background discusses knowledge concerning contemporary education concept, education of pupils with the special educational needs, supporting measures, inclusive education and Framework Education Programme for Elementary Education. Key section is focused on the description of individual learning plan. Realized research of five individual learning plans showed principal defect which consists in insufficient adjustment of the document for pupils' special needs education. In the place of supporting measures specification is written Annexe 1, which is thematic plan. But this document is not modified for the pupils with the special needs so there are not directly determined suitable methods for the education with them. Some suitable methods are suggested

Klíčová slova: žák se speciálními vzdělávacími potřebami, individuální vzdělávací plán, inkluzivní vzdělávání, analýza, podpůrná opatření, specifické poruchy učení, pedagogicko-psychologická poradna, pedagog, základní vzdělávání, výukové metody a postupy, sluchová percepce, vizuomotorika, grafomotorika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=68966 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

KODYŠOVÁ, Jitka. Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:20, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz