Bc. Richard Berger, DiS.

Bakalářská práce

Znalosti nelékařského zdravotnického personálu v monitoraci dýchání v intenzivní péči

Paramedical staff knowledge of monitoring respiration in intensive care
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou monitorace dýchání v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester a zdravotnických záchranářů. Konkrétně se v ní zaměřujeme na teoretické znalosti. V teoretické části je shrnutí poznatků, kde je čerpáno z dostupné literatury, jsou zde objasněny základní pojmy týkající se daného tématu, ale také jsou zde specifikovány vyhlášky a zákony týkající se všeobecných …více
Abstract:
The bachelor thesis is mainly focused on the issue of respiratory monitoring in intensive care from the point of view of general nurses and medical rescuers, specifically on theoretical knowledge. In the theoretical part there is a summary of the lessons from the available literature, there are clarified the basic concepts related to the topic, but there are also specified decrees and laws concerning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jana Toufarová
  • Oponent: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta