Tomáš ČANĚK

Bachelor's thesis

Využití platformy Apache Pig pro zpracování vybraných dat z webového serveru

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití Apache Pig pro zpracování a analýzu vybraných dat z webového serveru zpracovávané na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a uvedením použitých zdrojů. V teoretické části popisuje přípravy prostředí a nastavení nástrojů a vytváření skriptů pro Pig, v praktické části je otestována možnost použití vybraných vstupních dat a potvrzení možnosti použití …more
Abstract:
This thesis deals with the possibility of using Apache Pig processing and analysis of selected data from the web server processed at the University of South Bohemia in the Czech Budejovice and putting the resources used. The theoretical part describes the preparation of an environment and tool settings and creating scripts for Pig in the practical part is tested the possibility of using the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČANĚK, Tomáš. Využití platformy Apache Pig pro zpracování vybraných dat z webového serveru. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses hz6e3p hz6e3p/2
22/4/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
22/4/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.