Bc. Jana Šálková

Bakalářská práce

: Autogenní trénink na ZŠ jako metoda, jak naučit žáky sebeovládání, pevné vůli a zvládání stresu

Autogenous training school as a method to teach students self-discipline, strong will, and stress management
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá relaxačními metodami, které napomáhají odstraňovat stres a napětí. Zobrazuje současný životní styl a objasňuje důvod provádění relaxace. Ukazuje nejznámější relaxační metody a zabývá se jejich použitím především s dětmi. Největší pozornost je věnována metodě Autogenního tréninku, její aplikace je následně rozvedena do prostředí 2. stupně ZŠ. Praktická část zjišťuje, jaké …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on relaxation methods which help to remove stress and tension. It depicts the contemporary lifestyle and clarifies the reason for practising the relaxation. It demonstrates the most well-known relaxation methods and deals primarily with their usage for children. The utmost attention is devoted to the method of Autogenic training, its application is afterwards elaborated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Hons
  • Oponent: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta