Bc. Ivana Petláková

Bakalářská práce

Analýza využívání a bezpečnosti cyklistické dopravy ZŠ Újezd u Brna

Analysis of the use and safety of cycling in primary school in Újezd u Brna
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je využívání a bezpečnost cyklistické dopravy žáky Základní školy Újezd u Brna. Teoretická část se soustřeďuje na aktivní formy dopravy, poukazuje na současný stav města Újezd u Brna, Základní školy Újezd u Brna, hlavních silničních komunikací, okolních cyklotras, cyklostezek, vč. navrhovaného propojení okolních obcí novou cyklostezkou. Pro žáky Základní školy Újezd u Brna …více
Abstract:
Subject of bachelor thesis is usage and safety of cycling of pupils in primary school of Újezd u Brna. Theoretical part collected the data about active forms of transport, city of Újezd u Brna, primary school of Újezd u Brna, roads, bicycle routes and trails in vicinity including proposed connection to nearby towns by new bicycle trail. The questionnaire was created that has been answered by pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií