Karolína ŠIMŮNKOVÁ

Bachelor's thesis

The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Understanding Ice Hockey League in the Czech Republic with interviews and glossary

The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Analysis of Ice Hockey League in the Czech Republic
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with the description of the game of ice hockey worldwide but most of it is devoted to ice hockey league in the Czech Republic and its understanding from different points of view. The theoretical part of this thesis is divided into four smaller parts. The first one is get - to - know - you part. The second part of this thesis is about Czech ice hockey. The third part deals …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá jak hokejem celosvětově, tak také českou hokejovou ligou. Největší část práce je věnována právě české hokejové lize a jejímu porozumění z mnoha různých úhlů pohledu. Teoretická část se dělí na čtyři menší části. První Vás s hokejem seznámí. Ve druhé části této práce se autor zaměřuje už na samotné porozumění české hokejové lize. Třetí část této práce se zabývá platy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 8. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Alok Kumar, M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. The game of Ice Hockey in the Czech Republic: Understanding Ice Hockey League in the Czech Republic with interviews and glossary. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/