Bc. Ivona Darebníková

Diplomová práce

Vazba na místo a vybrané charakteristiky osobnosti

Place attachment and selected characteristics of personality
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vazbou na místo a vybranými charakteristikami osobnosti. Rámcem celé práce je teoretické zázemí environmentální psychologie, ve které je vztah mezi místem a jedincem vnímán především interakčně. Proto se v celé práci snažím nacházet nikoliv charakteristiky místa či jedince, ale právě tento interakční vztah. K tomuto cíli jsem použila právě koncept vazby na místo, který vysvětluje …více
Abstract:
This thesis deals with the place attachement and selected personality characteristics. Throughout the work is the theoretical background of environmental psychology, in which the relationship between place and individual perceived primarily interactive. Therefore, in all the work I try to find a place or not characteristics of individuals, but it is this interaction relationship. To this end I just …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta