Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D.

Doctoral thesis

Rozhodování o mateřství v životním běhu žen po třicítce

Deciding about motherhood in the life course of women over thirty
Anotácia:
Tématem disertační práce je rozhodování o mateřství (bezdětnosti) v kontextu životního běhu žen starších třiceti let. Mateřství je v současné společnosti představováno jako záležitost osobní volby, přestože je zároveň spojeno s řadou sociálně a kulturně definovaných podmínek a norem a vnímáno jako významná součást ženství. Ženy při rozhodování o mateřství musí brát v úvahu řadu různých faktorů a tento …viac
Abstract:
The thesis deals with deciding about motherhood (childlessness) in the context of the life course of women over thirty. Motherhood is represented as a matter of personal choice in the current society, even though it is also connected with a range of socially and culturally defined conditions and norms and perceived as a significant part of womanhood. Women have to take into consideration a variety …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedúci: prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.
  • Oponent: prof. Martin Kreidl, Ph.D., Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Sociology (4-years) / Sociology