Bc. Jan Strašek

Diplomová práce

Podnikatelský plán - Parking house ve městě Pardubice

Business plan - Parking house in Pardubice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání. Tato práce by měla posloužit při psaní podnikatelského plánu. V první části práce budou vysvětleny základní pojmy podnikání především za pomoci platného Obchodního zákoníku. Další část se bude věnovat obecně podnikatelským plánem.
Abstract:
This diploma thesis deals with business. It might be used as a manual for writing a business plan. The first part focuses on the basic concepts of business whereas the next part is rather general and gives more information about the business plan. All findings are summarized in the relevant conclusion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Brodský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Strašek, Jan. Podnikatelský plán - Parking house ve městě Pardubice. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku