Bc. Michaela BARTOŇOVÁ

Diplomová práce

Možnosti podpory rozvoje města Nový Jičín prostřednictvím strukturálních fondů

The Possibilities of Development of Nový Jičín Municipality through the Structural Funds
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje města Nový Jičín prostřednictvím strukturálních fondů. Práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou definovány cíle a základní metody práce, vymezeny základní pojmy a legislativa v oblasti regionálního rozvoje, popsána strukturální politika Evropské unie včetně strukturálních fondů a jejich aplikace v českých podmínkách …více
Abstract:
This thesis engaged in development possibilities of the town Nový Jičín through the structural funds. This work includes two sections, theoretical and practical. In First of them are defined objectives, general working methods, fundamental terms and legislation of the regional development, described structural policy of the European Union including structural funds and its application in czech background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2010
Identifikátor: 15611

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTOŇOVÁ, Michaela. Možnosti podpory rozvoje města Nový Jičín prostřednictvím strukturálních fondů. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 24. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj