Ing. Lucie Masárová

Bakalářská práce

Evropské fondy a regionální rozvoj

European Funds and Regional Development
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit, jak se regionální politika vyvíjí v České republice. Podat souhrnné informace o cílech, principech, operačních programech, se kterými se pracuje v současném programovacím období 2007-2013 a představit změny v nastávajícím období 2014-2020. Práce by měla čtenáři přiblížit problematiku čerpání dotací ze strukturálních fondů EU, představit jednotlivé kroky, které vedou …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate how regional policy develops in the Czech Republic. Interpret a summary of the objectives, principles and operational programs are being processed in the current programming period 2007-2013 and to introduce changes in the upcoming period 2014-2020. Work should readers approach the issue drawing of subsidies from EU structural funds, imagine the steps that lead to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeňka Suchomelová
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS