Ing. Nikita Zemtsov

Diplomová práce

Synthesis of robust PID controller for non-stationary object

Synthesis of robust PID controller for non-stationary object
Abstract:
The diploma work is aimed at designing of robust PID-controller method and applying it to once-through boiler model. The method is based on the localization method. One of the goal is to develop an algorithm of typical controller calculation. The obtained controller should provide the robust properties: control of non-stationary and non-linear plant. Application of the method to non-stationary and …více
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na metodu návrhu robustního PID regulátoru a její aplikaci v modelu průtokového boileru. Metoda je založena na lokalizační metodě. Jedním z úkolů je vyvinout algoritmus výpočtu typického regulátoru. Získaný regulátor by měl poskytnout robustní vlastnosti: řízení nestacionárního a nelineárního závodu. Byla provedena aplikace na nestacionární a nelineární model průtokového …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Osvald Modrlák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zemtsov, Nikita. Synthesis of robust PID controller for non-stationary object. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Electrical Engineering and Informatics / Mechatronics