Kateřina POLÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Cyklistická doprava na území města Šumperka

Cycling transportation in area of Šumperk city
Anotácia:
Cílem výzkumu této práce je zhodnotit problematiku v kontextu geografie dopravy a analyzovat cyklistickou dopravu na území města Šumperka s návazností na dojížďku z okolních obcí. V této práci jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají cyklistické dopravy. Vzhledem k tématu práce je nezbytné se seznámit s cyklistickou infrastrukturou a s faktory, jež rozvoj cyklodopravy podporují. Bakalářská práce …viac
Abstract:
Goal of the research of this work is to evaluate the issue in the context of transport geography and analysis of cycling in the city of Šumperk in connection with commuting from surrounding villages. The basic concepts related to cycling are in this paper. Due to the work, it is necessary to become familiar with the cycling infrastructure and its factors that encourage the development of bicycle. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zverejniť od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedúci: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Kateřina. Cyklistická doprava na území města Šumperka. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta