Ing. Marek HNILICA

Diplomová práce

Využití komunikačního digitálního prostředí PEGAS-MATRA a navigačního systému GPS pro aplikaci AVL systému při výjezdu jednotek HZS-ZLK.\nl{}

The use of GPS navigation and digital communications environment PEGAS-MATRA for AVL system for the exit of the HZS ZLK .\nl{}
Anotace:
Za účelem vylepšení organizace a efektivity výjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru zlínského kraje {--} HZS ZLK (úspora času, správná lokalizace místa zásahu jednotkou) k mimořádné události by mělo být podporování a aplikování nových technologií do praxe. Naše práce je k tomu přímo předurčena. Co nás může k těmto krokům motivovat více než myšlenka, že zavedením a správným využitím těchto nových …více
Abstract:
In order to improve organization and efficiency of the exit HZS ZLK (time saving, correct positioning unit of incident) for emergencies should be encouraged and application of new technologies. Our work is to directly predestined. What we can to encourage these steps more, than the idea that the introduction of a proper use of these new systems we help to saving lives. Therefore, be not afraid of new …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009
Zveřejnit od: 22. 5. 2009
Identifikátor: 11584

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavel Vařacha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNILICA, Marek. Využití komunikačního digitálního prostředí PEGAS-MATRA a navigačního systému GPS pro aplikaci AVL systému při výjezdu jednotek HZS-ZLK.\nl{} . Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management