Ing. Marek HNILICA

Master's thesis

Využití komunikačního digitálního prostředí PEGAS-MATRA a navigačního systému GPS pro aplikaci AVL systému při výjezdu jednotek HZS-ZLK.\nl{}

The use of GPS navigation and digital communications environment PEGAS-MATRA for AVL system for the exit of the HZS ZLK .\nl{}
Abstract:
Za účelem vylepšení organizace a efektivity výjezdu jednotek Hasičského záchranného sboru zlínského kraje {--} HZS ZLK (úspora času, správná lokalizace místa zásahu jednotkou) k mimořádné události by mělo být podporování a aplikování nových technologií do praxe. Naše práce je k tomu přímo předurčena. Co nás může k těmto krokům motivovat více než myšlenka, že zavedením a správným využitím těchto nových …more
Abstract:
In order to improve organization and efficiency of the exit HZS ZLK (time saving, correct positioning unit of incident) for emergencies should be encouraged and application of new technologies. Our work is to directly predestined. What we can to encourage these steps more, than the idea that the introduction of a proper use of these new systems we help to saving lives. Therefore, be not afraid of new …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2009
Accessible from:: 22. 5. 2009
Identifier: 11584

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2009
  • Supervisor: Ing. Pavel Vařacha

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HNILICA, Marek. Využití komunikačního digitálního prostředí PEGAS-MATRA a navigačního systému GPS pro aplikaci AVL systému při výjezdu jednotek HZS-ZLK.\nl{} . Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management