Ing. Jan Ludvík

Bakalářská práce

Návrh zvýšení úrovně managementu ve firmě

The proposal increases the level of management in the company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je návrh zvýšení úrovně managementu ve firmě. Teoretická část se věnuje charakteristice manažerských funkcí a jejich úloze v řízení společnosti. Praktická část se zabývá rozborem jednotlivých manažerských funkcí společnosti Saito s.r.o.
Abstract:
The subject of this thesis is the design increases the level of management in the company. The theoretical part deals with the managerial functions and their role in the management of the company. The practical part deals with the analysis of managerial functions of Saito Ltd.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Kateřina Kaderková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem