Bc. Nikola Vinciková

Bakalářská práce

Utváření vztahu k přírodě ve vybraných předškolních zařízeních

Creating childrens' relationship to nature in selected preschools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá utvářením vztahu k přírodě ve vybraných předškolních zařízeních. Teoretická část shrnuje základní informace, které se vztahují k dané problematice. Zabývá se předškolní pedagogikou a představuje typy předškolních institucí. Následně zkoumá dítě v předškolním věku, především v jeho vztahu k přírodě a s ním spojený vliv okolí. Praktická část představí dva zástupce předškolních …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the question of creation the respect with the nature in selected preschool institutions. The theoretical part summarizes the basic information related to children's relationship with the nature. It concerns preschool education and represents different types of preschool institutions. Subsequently, it observes a child in preschool age, its relationship with the nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta