Theses 

Utváření vztahu k přírodě ve vybraných předškolních zařízeních – Bc. Nikola Vinciková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Nikola Vinciková

Bakalářská práce

Utváření vztahu k přírodě ve vybraných předškolních zařízeních

Creating childrens' relationship to nature in selected preschools

Anotace: Bakalářská práce se zabývá utvářením vztahu k přírodě ve vybraných předškolních zařízeních. Teoretická část shrnuje základní informace, které se vztahují k dané problematice. Zabývá se předškolní pedagogikou a představuje typy předškolních institucí. Následně zkoumá dítě v předškolním věku, především v jeho vztahu k přírodě a s ním spojený vliv okolí. Praktická část představí dva zástupce předškolních institucí. Školku na statku a mateřskou školu Zelná, které byly vybrány pro zkoumání vztahu k přírodě u dětí, které tyto instituce navštěvují.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the question of creation the respect with the nature in selected preschool institutions. The theoretical part summarizes the basic information related to children's relationship with the nature. It concerns preschool education and represents different types of preschool institutions. Subsequently, it observes a child in preschool age, its relationship with the nature and linked impact of the surrounding. The practical part introduces two representatives of preschool institutions, Farm kindergarten and Kindergarten Zelná, which were chosen for the research of the relationship with the nature of children who attend these institutions.

Klíčová slova: vztah dětí k přírodě, předškolní pedagogika, typy mateřských škol, osobnost dítěte v předškolním věku, aktivity v přírodě, volný čas

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz