Mgr. Tereza Antošovská, Ph.D.

Disertační práce

Odvrácená tvář dětství v římské společnosti: násilí a smrt v životě dítěte

The Dark side of childhood in Roman society: violence and death in the children's life
Anotace:
Práce se zabývá problematikou rekonstrukce života dětí v římské společnosti v období římského císařství, a to se zvláštním zaměřením na otázky přítomnosti násilí a smrti v životě dětí svobodných římských občanů. Zkoumá strukturu, formu a rámec života dítěte v rodině coby základní socializační jednotce a jejich proměny v čase. Pokouší se nahlédnout na odvrácenou tvář života dětí, setkání s násilím a …více
Abstract:
This thesis focuses on the reconstruction of the children’s life in Roman society since the era of Emperor Augustus up to the end of the Roman Empire. The questions of the presence of death and violence in the life of freeborn Roman children present the main focus. This work is studying the structure, form, and frame of the child‘s life in the Roman family (this represented the core social unit for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D., Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta