Adéla Pekhart

Bakalářská práce

Paleo dieta ve stravování vybrané skupiny osob

The Paleo Diet in alimentation for the select group of people
Anotace:
Práce je zaměřena na rozdíl mezi běžným způsobem stravování a paleo stravo. Zároveň vymezuje složky stravy a složky složení těla. Práce je rozdělena do tří částí, z nichž první poskytuje přehled základních pojmů spojených se stravováním, evolucí a mechanismem vstřebávání potravy. V druhé části práce jsou popsány hypotézy, výzkumné metody a výsledky. Návrhová část pak shrnuje a uzavírá výzkum a podává …více
Abstract:
This thesis focuses on the difference between regular eating habits and the paleo diet. At the same time it defines the components of the diet and body composition component. The work is divided into three parts, the first of which provides an overview of the basic concepts associated with catering, evolution and mechanism of absorption of food. The second part describes the hypothesis, research methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví