Bc. Tetiana Shynkarchuk

Bakalářská práce

Krátkodobé finanční plánování

Short-term financial planning
Anotace:
Tato bakalářská práce se jmenuje „Krátkodobé finanční plánování podniku“. Probírá se v ní finanční plánování ukrajinské společnosti s ručením omezeným „METAN-AUTO“. Řešená témata jsou aktuální z pohledu ekonomického a společenského vývoje na Ukrajině. Ukrajina se pokouší přizpůsobit západním standardům v rozsahu všech odvětví a důležitých procesů společnosti a ekonomiky. Jedním z těchto důležitých …více
Abstract:
The name of this bachelor work is «The short-term financial planning of the Enterprise». This work is analysing the financial planning of the Ukrainian limited liability company „METAN-AUTO“. The solved topic is actual from the perspective of economic and social development in Ukraine. Ukraine is trying to adapt to Western standards across all sectors and important processes of society and the economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance