Ing. Lucie Světlíková

Bakalářská práce

Finanční kontrola ve veřejné správě

Financial control in public administration
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou finanční kontroly ve veřejné správě. Práce je zaměřena na průběh vnitřního kontrolního systému. Teoretická část popisuje systémy finanční kontroly, její hlavní cíle a účinnost. V praktické části je provedena analýza finanční kontroly ve zvoleném subjektu. Na základě získaných poznatků a pomocí zvolených metod je v tomto subjektu proveden návrh na zavedení kontrol …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of financial control in public administration. It is focused on process of the internal control system. The theoretical part describes the systems of financial control together with its main objectives and effectiveness. The practical part contains an analysis of financial control in selected entity. Based on the obtained knowledge and using selected methods there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martina Pivodová
  • Oponent: JUDr. Daniela Morávková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting