Bc. Lucie Krawiecová

Diplomová práce

Výběr a optimalizace metody pro laboratorní průkaz Mycobacterim tuberculosis H37 Rv ve vzorcích sputa

Selection and optimalization method for laboratory certificate Mycobacterium tuberculosis in samples of sputum
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo stanovit poměr citlivosti mezi metodou NASBA Gen-Probe (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) a metodou Real Time PCR Gene Proof (Real Time Polymerase Chain Reaction). Dalším cílem předložené práce bylo vytvořit souvislou suspenzi z Mycobacterium tuberculosis (MT) H37 Rv ve fyziologickém roztoku potřebnou k přípravě ředění, které bylo nezbytné pro stanovení citlivosti …více
Abstract:
Aim of disertation was to determine sensitivity ratio between method NASBA Gen-Probe (Nucleic Acid Sequence-Based Amplification) and commercial method Real Time PCR Gene Proof (Real Time Polymerase Chain Reaction). Another aim of submitted work was to make continuous suspension from Mycobacterium tuberculosis (MT) H37 Rv and physiological solution needed to preparation dilution, which was necessary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: RNDr. Václav Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Obecná biologie

Práce na příbuzné téma