Bc. Lucie Čtveráčková

Bakalářská práce

Bioinformatická analýza glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis

Bioinformatical analysis of gltcosyltransferases from Mycobacterium tuberculosis
Anotace:
Byl vytvořen seznam 41 proteinů, které jsou potvrzenými a pravděpodobnými glykosyltransferasami z Mycobacterium tuberculosis. Bylo zjištěno, že 24 glykosyltransferas se podílí na stavbě buněčné stěny, 3 na lipidovém metabolismu, 1 na virulenci, 17 na metabolismu samotné buňky a 4 jsou hypotetickými proteiny. Pro všechny tyto proteiny byl vypočítám programem ProtParam poločas života v bakterii E. coli …více
Abstract:
A list of 41 proteins which are known or putative glycosyltransferases from Mycobacterium tuberculosis was made. 24 of them participate in synthesis of the cell wall, 3 of them in lipid metabolism, 1 in virulence of bacteria, 17 are participating in cell metabolism and 4 of them are hypotethical proteins. For all of them estimated half-life in bacteria E.coli, which is main organism for study proteins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta