Mgr. Bc. Slavomír Ondko

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of utilization of controlling tools of a Specific Company
Abstract:
The diploma thesis analyses the management and use of controlling in the specific civil-engineering company and includes the project to improve controlling tools in this company. The diploma thesis consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part explains the concepts of controlling and controller, the integration of controlling into the organizational structure and controlling …více
Abstract:
Diplomová práca analyzuje riadenie a využívanie controllingu v konkrétnej stavebnej spoločnosti a jej súčasťou je projekt zlepšenia controllingových nástrojov v tejto spoločnosti. Diplomová práca pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť vysvetľuje pojmy controlling a controller, začlenenie controlingu do organizačnej štruktúry a controllingový informačný systém. V ďalších častiach …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Olga Sloveňáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING