Bc. Martin Kubíček

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of utilization of controlling tools of a Specific Company
Anotace:
Autor: Bc. Martin Kubíček Název: Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti Práce je zaměřena na projekt využití nástrojů controllingu ve společnosti KUBIKO s.r.o. V teoretické části je popsán controlling zaměřující se na jednotlivé nástroje včetně možnosti jeho využití. V analytické části je představena společnost, dále je provedena finanční analýza podniku, zhodnocení současného …více
Abstract:
Author: Bc. Martin Kubíček Name: Project of utilization of controlling tools of a Specific Company The thesis is focused on the project of controlling tools in the company KUBIKO s.r.o. In the analytical part, the company is introduced, then the financial analysis of the com-pany is made, the current state of controlling is evaluated. Furthermore, there are pro-posed changes that the company should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Volný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING