Bc. Miroslava Stuchlíková

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of utilization of controlling tools of a specific company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na vypracování projektu využití nástrojů controllingu ve společnosti, cílem tohoto projektu je na základě provedené analýzy současného využívání controllingu, poskytnout návrhy na zlepšení k dosažení kvalitnějších dat k lepšímu rozhodování v řízení společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, rozdělení …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the development of a project of utilization of the controlling tools in the company, the aim of this project, based on the analysis of the current use of controlling, is to provide suggestions for improvement to achieve higher quality data for better decision making in company management. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Josef Trávníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management