Bc. Michal BÍNA

Bakalářská práce

Otoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařství

Otoacoustic emissions and their usage in occupational and preventive medicine
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou otoakustické emise a jejich měření. Vyšetření otoakustických emisí je objektivní a je specifické tím, že při něm nestanovujeme sluchový práh, ale zjišťujeme výbavnost emisí,tj. funkci vláskových buněk vnitřního ucha za předpokladu fyziologických poměrů v zevním zvukovodu a středouší. Úkolem vyšetření otoakustickými emisemi je zjistit postižení sluchu dříve než se prokáže …více
Abstract:
The topic of the thesis are otoacoustic emissions and their measurement. It is an objective and specific method in which we don?t determine hearing level, but we investigate the presence of the otoacoustic emissions which is function of hair cells in the internal ear supposing physiologic conditions in the external and the middle ear. The aim of the otoacoustic emissions investigation is to locate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009
Identifikátor: 15135

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍNA, Michal. Otoakustické emise a jejich uplatnění v pracovním a preventivním lékařství. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta