Lukáš HALFAR

Bachelor's thesis

Stanovení kontrolního souboru zdravých dárců u vyšetření stimulované agregace krevních destiček metodou světelné transmisní agregometrie

Determination of a control group of healthy donors by examination stimulated platelet aggregation by light transmission aggregometry
Abstract:
Úvod: Krevní destičky hrají klíčovou roli v procesu zástavy krvácení v takzvané primární hemostáze při tvorbě primární destičkové zátky. Při této činnosti není důležitý jen jejich počet, ale také jejich správná funkce. Mezi základní funkce krevních destiček patří adheze a agregace. Vyšetření adhezivity krevních destiček je pouze hrubě orientační, proto se většinou nepoužívá. Pro zjištění funkčnosti …more
Abstract:
Introduction: Platelets have a key role in stopping the bleeding in the primary hemostasis in the formation of primary platelet plug. In this activity is not important only their quantity but also their proper function. The basic functions include the platelet adhesion and aggregation. The examination of platelets adhesivity is only for approximately orientation, so it is not usually used in practice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 28. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lucie Recová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALFAR, Lukáš. Stanovení kontrolního souboru zdravých dárců u vyšetření stimulované agregace krevních destiček metodou světelné transmisní agregometrie. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta