Badma Saranov

Bakalářská práce

Osobní management

Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat všeobecně doporučované zásady osobního managementu, posoudit jejich využitelnost na konkrétních případech a navrhnout zásady pro úspěšné definování cílů a priorit, plánování a organizování času a předcházení stresu a vyhoření. Přínosem práce je vymezení nejdůležitějších zásad osobního managementu pro dosažení úspěchu a rovnováhy v pracovním a osobním životě.
Abstract:
The goal is to analyze the generally recommended principles of personal management, assess their applicability in specific cases and propose principles for defining goals and priorities, planning and organizing time and preventing stress and burnout. The contribution is the definition of the most important principles of personal management for achieving success and work-life balance.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/i25gt2/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku