Bc. Jakub Šenkýř

Bakalářská práce

Nádorové kmenové buňky

Cancer stem cells.
Anotace:
Objev buněk označovaných jako kmenové nepopiratelně ovlivnil mnoho odvětví biologie, jednímž z nich je i biologie nádorová. Teorie nádorových kmenových buněk a objevy na poli této problematiky naznačují, že potenciální cesta za nalezením možného postupu pro léčení rakoviny by mohla vést právě touto cestou. Shrnutí poznatků z této oblasti, tedy samotné teorie nádorových kmenových buněk a popis jednotlivých …více
Abstract:
Discovery of cells called stem-cells with no doubt influenced many spheres of biological research one of which is cancer biology. The cancer stem-cells theory and discoveries on this field implies the potentional path to find treatment of cancer can lead this way. Summarizing knowledge about cancer stem-cell theory itself and describing particular types of these cells in a light of molecular biology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Karel Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta