Mgr. Markéta Stejskalová

Bakalářská práce

Přispívá exprese proteinu p63 ke vzniku rakovinné kmenové buňky?

Does expression of p63 protein contributes to the formation of cancer stem cells?
Anotace:
Podle současných hypotéz je základním stavebním kamenem nádoru malá skupinka buněk, které postupnou diferenciací dávají vzniknout heterogenní nádorové tkáni. Jsou to rakovinné kmenové buňky, označované též jako tumor iniciující buňky. Rakovinné kmenové buňky jsou cílem bádání mnoha vědců, což dokazuje množství publikací zabývajících se problematikou vzniku, vývoje a fungování těchto buněk v souvislosti …více
Abstract:
According to current hypotheses, the cornerstone of a tumour is a small group of cells that give rise to heterogeneous cancer tissue due to differentiation. These are cancer stem cells, also known as tumour initiating cells. Many research groups are focused on cancer stem cells, as evidenced by the amount of publications dealing with the creation, development and function of these cells in relation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta