Mgr. Martina Macháčková

Bachelor's thesis

Environmental Education in ELT through "Green Songs"

Environmental Education in ELT through "Green Songs"
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá environmentální výukou v hodinách angličtiny. Představuje novou možnost v přístupu k takovéto výuce – pomocí písní s environmentální tematikou. V teoretické části práce je popsán koncept výuky environmentální výchovy ve školách obecně a specificky v hodinách anglického jazyka. Dále je rozebíráno využití autentických materiálů a tedy i hudby ve výuce angličtiny. Ve výzkumné …more
Abstract:
This thesis deals with the idea of blending teaching of English language with the subject of environmental issues. Presented new approach is introducing “green songs” as the teacher’s aid. This innovative approach is both defined and described in the Theoretical part, covers concepts of using authentic materials as music in ELT and discusses its combination with environmental education in general. …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Suchý
  • Reader: Mgr. Jana Chocholatá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta