Ing. František Řiský

Bakalářská práce

Výzkum efektivnosti procesů řízení vztahů se zákazníky v současném konkurenčním prostředí maloobchodních řetězců se značkovou kosmetikou se zaměřením na stabilizaci pozice společnosti

Research on the effectiveness of customer relations management in today’s competitive environment of retail chains selling brand name skincare products with a focus on stabilizing a company’s position in the segment
Anotace:
Tato práce pojednává o důležitosti marketingové komunikace v procesu řízení vztahů se zákazníky pro posílení pozice firmy na trhu. Teoretická část pojednává o obecné teorii řízení vztahů se zákazníky (CRM) a vztahu procesů komunikace k této problematice. Představuje direct marketing jako důležitý nástroj pro vytváření úspěšných oboustranných a dlouhodobých vztahů mezi firmou a zákazníky. V praktické …více
Abstract:
The thesis deals with the importance of marketing communication in the process of customer relations management for the company´s ground gaining on the market. Theoretical part concerns itself with the general theory of customer relations management (CRM) and the bearing of communication processes on this issue. Presents direct marketing as an important instrument for building successful mutual and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní