Tomáš Posekaný

Master's thesis

Analýza spotřebitelských úvěrů na bydlení v ČR a zahraničí

Analysis of Consumer Credit for Housing in the Czech Republic and Abroad
Anotácia:
Tato diplomová práci s názvem „Analýza spotřebitelských úvěrů na bydlení v ČR a zahraničí“ podrobně popisuje tuzemský trh spotřebitelských úvěrů a porovnává ho se zahraničními zeměmi, Rakouskem, Německem a Itálií. Cílem práce je porovnat nákladovost úvěrů na bydlení v těchto zemích, ve kterých platí jednotná legislativa EU. V teoretické části práce je podrobně popsáno financování bydlení za pomoci …viac
Abstract:
This diploma thesis entitled "Analysis of Consumer Credit for Housing in the Czech Republic and Abroad" describes in detail the domestic consumer credit market and compares it with foreign countries, Austria, Germany and Italy. The aim of the thesis is to compare the cost of housing loans in those countries where EU legislation is uniform. In the theoretical part of the thesis is described in detail …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedúci: Jaroslav Jánský
  • Oponent: Taťána Hajdíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74625