Bc. Erika Vasiľková

Diplomová práce

Dopady regulácií na trh spotrebiteľských úverov na bývanie

Dopady regulací na trh spotřebitelských úvěrů na bydlení
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rostoucí poptávkou domácností po hypotečních úvěrech, které podporují růst cen na realitním trhu. V důsledku toho dochází k nárůstu systémového rizika, které naruší finanční stabilitu. Pomocí regresní analýzy panelových dat je zjišťována efektivnost makroobezřetnostních nástrojů na růst poptávky po hypotečních úvěrech. Za vysvětlovanou proměnnou byl zvolen růst hypotečních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with an increasing demand for real estate loans, which support the increase of prices on the housing market. As a consequence of this, systemic risk grows, which causes that financial stability is unstable. By means of regressive analysis of panel data we try to find out the efficacy of macro-prudential tolls on increasing demand for real estate loans. Increase of real estate …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá rastúcim dopytom domácnosti po hypotekárnych úveroch, ktoré podporujú rast cien na realitnom trhu. V dôsledku toho dochádza k nárastu systémového rizika, ktoré narúša finančnú stabilitu. Pomocou regresnej analýzy panelových dát je zisťovaná efektívnosť makroprudenciálnych nástrojov na rast dopytu po hypotekárnych úveroch. Za vysvetľovanú premenu bol zvolený rast hypotekárnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Toman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management