Bc. Kristýna Šiková

Bachelor's thesis

Prevence syndromu vyhoření při práci s klienty s drogovou závislostí

Prevention of Burnout Syndrome at Working with Drug Addicted Clients
Abstract:
Práce se zabývá příčinami a prevencí syndromu vyhoření u pomáhajících pracovníků, kteří pracují s klienty s drogovou závislostí, a hledá odpověď na otázku: Jaké činnosti ohrožují pomáhající pracovníky při práci s klienty s drogovou závislostí syndromem vyhoření a jaké strategie využívají k jeho prevenci? V teoretické části práce je rozebrána drogová problematika, pozornost je věnována syndromu vyhoření …more
Abstract:
This thesis deals with the causes and prevention of burnout syndrom in life of helping workers working with drug addicted clients and try to answer the question: What activities threaten helping workers with burnout syndrom when working with drug addicted clients and which strategies they use to prevent it? In the theoretical part, there is discussed drug issues, attention is paid to burnout syndrom …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 1. 2016
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Markéta Geregová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií