Bc. Veronika Žídková

Master's thesis

Student umění jako návštěvník galerie. Případová studie Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

An art student as a gallery visitor. A case study of a Regional gallery of Fine Arts in Zlín.
Anotácia:
Magisterská diplomová práce se zabývá problematikou návštěvnosti studentů umění v galeriích a případovou studií Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. V rámci historického kontextu je představen fenomén Zlínských salonů a Školy umění pod záštitou firmy Baťa. Na základě současného působení galerie je pak provedena analýza nástrojů marketingového mixu. Praktická část diplomové práce je rozdělena …viac
Abstract:
Master’s diploma thesis focuses on a problematics of an Art student‘s attendance in galleries and a case study of the Regional Gallery of Fine Arts in Zlín. The phenomena of the Zlín salons and the School of Arts are introduced within a historical context. Based on the current activities of the gallery, an analysis of marketing mix tools is performed. A practical part of the thesis is devided into …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta