Barbora GROSSOVÁ

Bakalářská práce

Science Communication jako nástroj konkurenceschopnosti vědy

Science Communication as a tool of competitive ability of science
Anotace:
Bakalářská práce na téma "Science Communication jako nástroj konkurenceschopnosti vědy" je zaměřena na nový obor Science Communication a jeho praktické využití. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky Science Communication a je zde popsán historický kontext, cíle Science Communication a její metody. Dále teoretická část poskytuje náhled na praktické využití Science Communication na univerzitách …více
Abstract:
Bachelor thesis on "Science Communication as a tool of competitive ability of science" focuses on a new field of Science Communication and its practical use. Theoretical part contains an introduction to the topic of Science Communication and describes historical context, aims of Science Communication and its methods. Furthermore theoretical part provides view on practical usage of Science Communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Čechurová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GROSSOVÁ, Barbora. Science Communication jako nástroj konkurenceschopnosti vědy. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/